Varausehdot

VARAUSEHDOT

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.
Varaajan tulee olla täysivaltainen.

VARAAMINEN JA MAKSU

Tehtyään varauksen asiakas saa sähköpostiviestin, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen sekä avainyhteystiedot. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Omistajalla/huolitsijalle on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Ennakkomaksu on 30 % majoitushinnasta. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

PERUUTUKSET

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Omistajalle.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:
* 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus
* myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Omistajalle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuunottamatta 30 % suuruista ennakkomaksua ja peruutuskuluja 46.50 €. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Omistajalle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua.

OMISTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Omistajasta riippumaton este (esim. palo-tai vesivahinko), voi Omistaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on Omistajalle oikeus perua varaus.

AVAIMEN LUOVUTUS

Avaimen saa maksettuja kuitteja vastaan. Lomakohteen avain luovutetaan asiakkaalle hänen edellisenä päivänä ennen vuokra-ajan alkamista, omistajalle tai avaimenantajalle puhelimitse ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12. Yksityisten lomamajojen vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto ja polttoaine lämmitykseen, valaistukseen sekä ruuan valmistukseen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, pyyhkeet sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin ole sovittu.Tupakointi kielletty majoitushuoneistoissa! Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, kuitenkin min. 300 €.
Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla tai huoltajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Asiaa käsitellään tästä eteenpäin asiakkaan ja huoltajan/omistajan kesken.

VAHINGOT

Varaaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle.
HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan / vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla / vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

HENKILÖMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä huoneiston kapasiteetiksi on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä.

VALITUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettavavälittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen huoltajalle tai omistajalle.

TERVETULOA LEVILLE JA VIIHTYISÄÄ LOMAA !